Νομίσματα

Νομισματικές συλλογές ελεύθερης πρόσβασης

Στο διαδίκτυο υπάρχουν έγκυρες βάσεις δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης και εντοπισμού πρωτογενούς υλικού σχετικού με τη νομισματολογία. Οι βάσεις αυτές ανήκουν σε ιδρύματα, πανεπιστημία και μουσεία ή είναι ιδιωτικές και παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στις συλλογές τους. Στον ιστότοπό μας ανθολογούνται κάποιες από αυτές.

mantis

Η βάση δεδομένων MANTIS προσφέρει απευθείας πρόσβαση στη μόνιμη συλλογή της Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρίας (American Numismatic Society – ANS).

Οι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες αρχεία, εικόνες και άλλα συμφραζόμενα δεδομένων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς καθώς νέες εγγραφές προστίθενται τακτικά.

MANTIS | Αρχαία ελληνικά νομίσματα

Η συλλογή των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων της Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρίας (American Numismatic Society - ANS) περιλαμβάνει περίπου 100.000 είδη, ταξινομημένα ανάλογα με τις περιοχές και τα νομισματοκοπεία του αρχαίου κόσμου, από την Ισπανία μέχρι το Αφγανιστάν. Χρονολογικά η συλλογή περιλαμβάνει όλα τα ελληνικά νομίσματα από το 650 π.Χ. μέχρι και τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης, καθώς επίσης και τα χάλκινα νομίσματα των πόλεων που τελούσαν υπό ρωμαϊκή διοίκηση μέχρι τα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ..

MANTIS | Ρωμαϊκά νομίσματα

Η συλλογή των ρωμαϊκών νομισμάτων της Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρείας (American Numismatic Society - ANS) περιλαμβάνει όλα τα νομίσματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καθώς και τα νομίσματα της ρωμαϊκής Αλεξάνδρειας.

MANTIS | Βυζαντινά νομίσματα

Η συλλογή των βυζαντινών νομισμάτων της Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρείας (American Numismatic Society - ANS) περιλαμβάνει περίπου 13.000 νομίσματα από την εποχή του Αναστάσιου Α' (491-518 μ.Χ.) μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου ΙΑ' (1453 μ.Χ.).
Share on facebook
Share on twitter